Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen de gegevens opgeslagen worden. Aan de hand van deze privacyverklaring willen wij u laten weten dat wij zeer strikt met uw gegevens om gaan. Ook vind uw hier al uw rechten met betrekking tot de gegevens en hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden.

Wie zijn wij?
Op dit moment leest u de privacy verklaring van Boer Catering Onze diensten bestaan grotendeels uit het o.a. compleet verzorgen van buffetten, lunches, barbecues , hapjes en salades. 

Boer Catering gevestigd aan Nassaustraat 13, 2676 AX Maasdijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Onze contactgegevens zijn:
Nassaustraat 13, 2676 AX Maasdijk / +31 174 512 360 / info@boercatering.nl / www.boercatering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Doordat u gebruikt maakt van onze diensten verzamelen en bewaren wij de volgende persoonsgegevens:
                - Geslacht 
                - Voor- en Achternaam
                - Adresgegevens
                - Telefoonnummer
                - Emailadres
                - Locatiegegevens 
                - IBAN- nummers

Delen van contactgegevens met derde.
Uw contactgegevens zullen wij niet openbaar zetten of delen met derden. Indien dit wel noodzakelijk mocht zijn zullen wij eerst contact met u opnemen.

Waarvoor worden uw gegevens bewaard?
Uw gegevens zullen verzameld worden als uw contact opneemt met Boer Catering via de webshop door het doen van een bestelling of via ons contactformulier. In dit formulier worden de benodigde gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd om een voorstel of een dienst te kunnen bieden/leveren.

Boer Catering zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinde:
                - Het afhandelen en bezorgen van uw bestelling.
                - Het afhandelen van uw betaling.
                - Het verlenen diensten.
                - Het beantwoorden van vragen.
                - Het behandelen van klachten.

Bewaartermijn gegevens.
Boer Catering bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan of wanneer uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor doeleinde waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  
Indien u bij ons een verzoek indient om de gegevens in te zien, wijzingen of verwijderen kunt u een bericht sturen naar info@boercatering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw ID-bewijs waarbij de pasfoto, nummers onderaan het paspoort, ID bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt mee te sturen.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek.

Bescherming persoonsgegevens
Boer Catering heeft verschillende maatregelen genomen om uw gegevens serieus te beschermen en  passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via +31 174 512360 of info@boercatering.nl
Tevens willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring
Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn wat betrekking heeft tot privacyverklaring en wij hierdoor wijzigingen moeten toebrengen zullen wij u hierover informeren.

Indien u vragen heeft over deze verklaring zijn wij zowel telefonisch (+174 512 360) als per e-mail       
(info@boercatering.nl ) te bereiken

Neem direct contact met ons op over de mogelijkheden

Bestel direct Laat het regelen

Contact

Nassaustraat 13
2676 AX Maasdijk
info@boercatering.nl